DEZİNFEKSİYA

Yoluxucu xəstəliklərin törədiciləri əlverişli şəraitdə yaşayıb çoxalaraq, sağlamlığımıza ciddi zərər vurur. Patogenlər xəstəlik daşıyıcısı olmadan da insanlar üçün təhlükəlidir.

Ətraflı

DEZİNSEKSİYA

Bitlər, birələr, böcəklər, tarakanlar, ağcaqanad, qarışqa, gənə və digər həşəratlar tez-tez bizim qonşularımıza çevrilirlər. Onlar mağazalarda, müəssisələrdə, anbarlarda, eləcə də mənzil və evlərdə məskunlaşa bilirlər.

Ətraflı

DERATİZASİYA

Qədim dövrlərdən bəri insanlar gəmiricilərlə mübarizə aparırlar. Siçanlar və siçovullarla qonşuluq xeyli zərər verir: əşyaları korlayır, ərzaqları məhv edir və ətrafı çirkləndirir.

Ətraflı

KLİNİNQ

Şirkətimiz həmçinin yaşayış və qeyri-yaşayış obyektlərinin təmiz saxlanılması problemini də birdəfəlik həll edir. Şirkətin əsas fəaliyyətlərindən biri də, evlərin, ofislərin, otellərin və digər obyektlərin əsaslı və cari təmizlənməsidir.

Ətraflı

AKARİSİD EMAL

Bu, bağ evlərində, həyətyanı sahələrdə, parklarda, uşaq düşərgələrinin, sanatoriyaların ərazilərində və s. gənələrin və digər gənəkimilərin məhv edilməsini nəzərdə tutan kompleks tədbirlərdir.

Ətraflı

DEZODORASİYA

Mənzildə qalıcı və xoşagəlməz qoxuya necə son qoymaq olar? Bu qoxu təkcə əhval-ruhiyyəni pozmur, həm də şiddətli baş ağrılarına, bəzi insanlarda ürək bulanması və qusma hallarına da səbə ola bilər.

Ətraflı

HAVALANDIRMA

Əminik ki, təmiz hava sağlam insan mühitinin ən vacib və zəruri elementidir. Məlumdur ki, havalandırma və kondisioner sistemlərinin texniki elementləri, onlardan keçən havanın əhəmiyyətli miqdarına görə, xüsusilə patogenlər tərəfindən çirklənməyə meyllidirlər.

Ətraflı

FUMİQASİYA

Kənd təsərrüfatı bitkilərində zərərvericilərin və patogenlərin kimyəvi buxarlar, qazlar, aerozollar və ya xüsusi istilik vasitəsilə məhv edilməsi. Bu mübarizə üsulu əsasən anbarlarda, istixanalarda, konteynerlərdə, taxıl elevatorlarında, taxta məhsullarının, taraların saxlanılması və daşınılması və s. sahələrdə tətbiq edilir.

Ətraflı

ALAQ OTLAR

Herbisid tətbiqi istənilən ərazidə arzuolunmaz alaq otlarının böyüməsini dayandırmaq üçün istifadə olunur. Bu mübarizə üsulu sulu halda olan xüsusi dərman preparatının bitkinin yarpaqlı hissəsinə püskürtməklə həyata keçirilir.

Ətraflı